Yerköy ün özelliği

Sizlere anlatayım yarenlerim Yerköy ü
Halkı kalbinde taşır muhabbetle sevgiyi
Selamlamaya geldik Yerköy ariflerini
İskelesine kıvrım kıvrım girer kara treni

İskelede Mustafa Kemale kurmuşlardır otağı
Nice şanlı paşaya Yerköylü sermiş yatağı
Çiçekdağı eteğinde kurulmuş buranın özü
Uyuz hamamı keçi kalesinin tarihte vardır izi

Evliya çelebi geçmiş karanı dere ipek yolundan
Kervancılar yararlanmış yol boyu hanlarından
Şimdi ufak bu iskele her kazayı geçmektedir
Denizden yüksekliği yediyüzkırküç metredir

Bindokuzyüzyirmibeşte ufacık bir köy idi
Demiryolunun geçmesiyle gayet hızlı büyüdü
Binikiyüzkırkbeş kilometredir sorarsanız yüzölçümü
Bilmeyenlere tanıtalım bu şirin Yerköy ünü

Batıda Çiçekdağı güneyinde şefaatli var
İçinden geçen delice çayı kızıl ırmağa akar
Otuz kilometre ovasını delice çayı sular
Bu yüzden yemyeşildir Yerköy ünde ovalar

Arazide genel durum birmilyonüçyüz dekar orman
Yüzonbin dekar meyveliğini görenler olur hayran
Beşbin dekar sanayi bitkisi beşbinyüz dekar sebzeliği
Sekizyüzdoksansekiz dekar nadas yirmibin dekar yemliği

Nüfusunu sorarsanız kırkbinin üstündedir
Ondört mahalle altmışiki köyünün huzuru yerindedir
İki sağlık ocağı birde seksen yataklı hastanesi
İlkokullarında okur yediyüzelli talebesi

Üçbindörtyüz talebe barındırır ortaokullar sinesinde
İkibinyediyüz talebesi vardır liselerinde
Özel sektörünün ise yirmi fabrikası kar
Romalılardan kalma şifalı hamamı var

Bulmaç lı uyuz hamamı o dönemden kalmıştır
Keçi kalesinin öyküsü tarihe yazılmıştır
Silinmez Yerköy’ümüzden bu tarihin izleri
Ozanlar günümüzde kutluyoruz sizleri

Suudi Arabistandan almıştır künyesini
Osmanpaşa da kurmuş tekke ve zaviyesini
Alahacılı da ikamet etmiş mübarek molla osman
Orada yaşamış Eyali ve oğlu Hacı Hasan

Ankara yolu üzerinde bu zatın Türbegâhı
Burayı ziyaret eden alır büyük sevabı
Burada hoşça kalın diyor size yükseli
Kültürlü bir eğitim yüceltmiştir Yerköy ü

İşte bu eğitimi Yerköy ün özelliği
Güler yüzlü insanıdır en büyük güzelliği
Şöyle bir uğrarsanız çok mutludur her köyü
Bu yörede görürsün misafir perverliği

Başta kaymakamım reisim destekçidir sizlere
Bu fırsatları çünkü onlar sundu bizlere
Bundan sonra teklif yok yeter alo denmesi
Yazar şair ozanlardan teşekkürler Yerköy e
Osman Yüksel
YERKÖY FM e
HOŞ GELDİNİZ
Edebiyle Gelen Hürmetle Gider